Kvinne på Fortum kontoret

Prognose strømpriser

Få innsikt i både realiserte strømpriser og prognoser for 2024.

Forventet utvikling for strømpriser

Her får du en oversikt over realiserte markedspriser for sist avsluttede måned, samt prognose for fremtidige perioder.

Prognosene viser det mest sannsynlige utfallet, men det er viktig å huske at spesielt vær og temperatur vil påvirke prisene, og endelig strømpris kan derfor avvike fra prognosene.

Dognpris_NordPool_mai24_2

Prisutvikling i mai

I mai kom snøsmeltingen for fullt, og det ga perioder med lavere prisnivå enn i april. Høyere priser på kontinentet enn i Sør-Norge førte til at prisområde NO2 (Kristiansand) tidvis hadde høyere priser enn de andre to sørlige områdene, spesielt siste halvdel av måneden. Dette er en trend vi har sett gjennom sommersesongen de siste to årene.
Les mer

I snitt hadde NO2 en pris på ca. 45 øre per kWh, omtrent 13 øre lavere enn i april og rundt 3 øre over det nivået markedet forventet ved starten av måneden.

De andre to sørlige områdene hadde en gjennomsnittlig månedspris på 36 øre per kWh, ca. 24 øre lavere enn i april og ca. 9 øre lavere enn markedets forventing.

Norge inndelt i prisområder

Midt- og Nord-Norge (NO3 og NO4)

Etter to måneder med litt høyere prisnivåer fikk de nordlige områdene igjen relativt lave priser gjennom mai. Områdene har fulgt hverandre prismessig gjennom hele måneden, og snittprisen endte på ca. 22 øre per kWh. Det er ca. 30 øre lavere enn i april og 7–10 øre lavere enn det nivået markedet forventet ved inngangen til måneden.
Les artikkel
Prognose_innevaerende+nesteaar_1200x800_2

Forventninger til fremtidige strømpriser

For juni forventer markedet en snittpris rundt 45 øre i sør, og 27 øre i nord. For begge områder er dette noe høyere enn forventningen ved inngangen til mai. Dette ser ut til å skyldes litt lavere nivåer i vannmagasinene, og at det er meldt tørt og varmt vær.
Les mer
Porteføljeforvalter - Kristian Fossum

Markedets forventning til kommende vinter er økt med ca. 5 øre siden inngangen til mai. Prissikringskontrakter handles nå til litt over 80 øre for de sørlige områdene og rundt 45–50 øre for de nordlige områdene.
Les mer
Kristian Fossum på Fortum kontoret (1)

Vi baserer våre oppdaterte prognoser for kommende måneder på closingpriser fra strømbørsen Nasdaq for de fem norske prisområdene. Dette gjenspeiler markedets forventning til fremtidige prisnivåer.

Da det ikke eksisterer månedskontrakter for hele perioden, brukes en kombinasjon av måneds-, kvartals-, og årskontrakter fra Nasdaq for å indikere forventede prisnivåer pr måned.
Les mer

Prisene oppgis i øre/kWh ekskludert påslag, mva. og nettleie. Den enkeltes forbruksmønster vil også påvirke endelig strømpris ved fakturering.

Flere nyheter fra Fortum Bedrift

Sant eller usant: Man kan forutsi høye strømpriser

Sant eller usant: Man kan forutsi høye strømpriser

– På kort sikt så er dette sant. Det er nemlig enkelt å forutsi morgensdagens høyeste strømpris, ettersom prisene blir satt på den nordiske kraftbørsen, Nord Pool, dagen før.

Sant eller usant: Bedriften kan spare penger på å bruke strøm når prisene er lave

24.05.2024

Strømforbruk

Sant eller usant: Bedriften kan spare penger på å bruke strøm når prisene er lave

– Påstanden er riktig. Strømprisen kan nemlig variere mye gjennom døgnet dersom dere ikke har en fastprisavtale.

NorgesEnergi har nå blitt Fortum

13.05.2024

Strømmarkedet

NorgesEnergi har nå blitt Fortum

Vi er glade for å ønske alle NorgesEnergi-kunder velkommen til oss i Fortum. NorgesEnergi og Fortum har tilhørt samme konsern siden 2017. Nå har vi blitt ett selskap for å sikre best mulig tilbud til alle våre kunder.

Fortum og Visma Advantage fornyer samarbeidet

16.11.2023

Samarbeidspartnere

Fortum og Visma Advantage fornyer samarbeidet

Fortum har fornyet samarbeidet med Visma Advantage, Nordens største innkjøpssamarbeid. Avtalen innebærer at Vismas medlemmer får tilgang til Fortums gode strømavtaler.

Strøm bedrift vs privat: Hva er forskjellen?

13.10.2023

Strømmarkedet

Strøm bedrift vs privat: Hva er forskjellen?

Når du skal velge en strømavtale, er det viktig å forstå forskjellen mellom bedrifts- og privatmarkedet.

Slik velger du riktig strømavtale til bedriften

Slik velger du riktig strømavtale til bedriften

Ulike bedrifter har ulike behov, men alle bedrifter med høyt strømforbruk bør ha en strømstrategi.