Kvinne på Fortum kontoret

Prognose strømpriser

Få innsikt i både realiserte strømpriser og prognoser for fremtiden.

Forventet utvikling for strømpriser

Her får du en oversikt over realiserte markedspriser for sist avsluttede måned, samt prognose for fremtidige perioder. Prognosene viser det mest sannsynlige utfallet, men det er viktig å huske at spesielt vær og temperatur vil påvirke prisene, og endelig strømpris kan derfor avvike fra prognosene.

Døgnpris Nordpool januar- Fortum

Prisutvikling i januar

Sør (NO1, NO2 og NO5): Januar har vært preget av relativt store prisforskjeller.

De tre prisområdene har for det meste hatt et likt nivå, men vi opplevde også at prisen i NO2 ikke fulgte de to andre områdene opp til et høyt nivå når ekstremkulda inntraff i begynnelsen av måneden.
Les mer

Kulden førte til at Norge nådde sitt høyeste dagsforbruk av strøm siden februar 2021. I den dyreste timen nådde prisene på kraftbørsene NO1 og NO5 nesten 6 kroner per kilowattime.

NO2 ble skånet like høye priser på grunn av begrensninger i nettet og en bedre kraftbalanse i området.

Den første delen av januar var generelt preget av kaldt og tørt vær, samt noe mindre vindkraft enn ventet grunnet utfordringer med ising. Den siste delen av måneden ga mildere og våtere vær.

Produsentene med regulerbar vannkraft virker å ha nedjustert sin vurdering av verdien på vannet som er lagret i magasiner, hvilket medfører at de nå er villige til å produsere strøm til en noe lavere pris. Som snittpris for måneden endte NO1 og NO5 litt over 90 øre/kWh, mens NO2 fikk en snittpris på ca. 85 øre.

Dette er fortsatt hhv ca. 15 og 20 øre lavere snittpris enn det markedet ventet før januar startet, hvilket er et resultat av totalt noe mildere og våtere vær, samt mer vindkraft enn det som tidligere var fryktet.

Norge inndelt i prisområder

Midt- og Nord-Norge (NO3 og NO4)

I Midt-Norge merket man også den kalde januar, med prisernivåer som i perioder var like høye som i Sør-Norge.

I snitt ender NO3 med en snittpris på ca. 65 øre, noe som er ca. 6 øre lavere enn markedets forventning.

NO4 er i en situasjon med fortsatt god kraftbalanse, samtidig som vindkraftproduksjon fra Nord-Sverige også bidrar til lavere priser.

Snittpris for januar endte på 44 øre, hvilket er ca. 20 øre lavere enn forventningen ved inngangen til januar.
Les artikkel
Prognose januar - Innværende + neste kalenderår - Fortum-1

Forventninger til fremtidige strømpriser

Det forventes fortsatt et likt prisnivå for NO1, NO2 og NO5 fremover.

Markedets forventning fremover viser nå ca. 75 øre/kwh for februar, hvilket er over 30 øre lavere enn forventningen ved inngangen til januar.
Les mer

Markedets forventning til fremtidige prisnivåer videre er blitt redusert med ca. 25% for mars, og ca. 30% for andre kvartal. Det er først og fremst varslene om mildere vær fremover som har påvirket markedets forventninger, ettersom mildere vær vil medføre lavere etterspørsel etter kraft.

For de to nordlige prisområdene forventes Midt-Norge å få noe høyere priser enn Nord (NO4) gjennom februar og mars.

Fortum_innhold-3

Markedets forventningen for NO3 i mars ligger nå rundt 45 øre/kWh, mens april forventes på ca. 37 øre. Dette er hhv 27 og 12 øre lavere enn det som var forventningen for 1 måned siden.

For NO4 forventes en pris på ca. 37 øre for februar og 23 øre for mars. Det er hhv 23 og 16 øre lavere enn markedets forventning før januar.
Les mer
160223_FORTUM_1219_SCREEN_3500px

Vi baserer våre oppdaterte prognoser for kommende måneder på closingpriser fra strømbørsen Nasdaq for de fem norske prisområdene. Dette gjenspeiler markedets forventning til fremtidige prisnivåer.

Da det ikke eksisterer månedskontrakter for hele perioden, brukes en kombinasjon av måneds-, kvartals-, og årskontrakter fra Nasdaq for å indikere forventede prisnivåer pr måned.
Les mer

Prisene oppgis i øre/kwh eksklusiv påslag, mva og nettleie. Den enkeltes forbruksmønster vil også påvirke endelig strømpris ved fakturering.

 

Flere nyheter fra Fortum Bedrift

Fortum og Visma Advantage fornyer samarbeidet

16.11.2023

Samarbeidspartnere

Fortum og Visma Advantage fornyer samarbeidet

Fortum har fornyet samarbeidet med Visma Advantage, Nordens største innkjøpssamarbeid. Avtalen innebærer at Vismas medlemmer får tilgang til Fortums gode strømavtaler.

Strøm bedrift vs privat: Hva er forskjellen?

13.10.2023

Strømmarkedet

Strøm bedrift vs privat: Hva er forskjellen?

Når du skal velge en strømavtale, er det viktig å forstå forskjellen mellom bedrifts- og privatmarkedet.

Slik velger du riktig strømavtale til bedriften

Slik velger du riktig strømavtale til bedriften

Ulike bedrifter har ulike behov, men alle bedrifter med høyt strømforbruk bør ha en strømstrategi.

Bør bedrifter låse strømprisen?

13.10.2023

Strømmarkedet

Bør bedrifter låse strømprisen?

Strømprisene har vært svært volatile de siste årene, og det er vanskelig å forutsi hva som vil skje i fremtiden.

Fortum forklarer: Hva gjør Vålerenga riktig?

11.10.2023

Fortum forklarer: Hva gjør Vålerenga riktig?

Hvordan sparer Stadionanlegget over 400.000 kroner årlig i strømkostnader?

Vålerenga Fotball: Med Fortum i ryggen

Vålerenga Fotball: Med Fortum i ryggen

For å sikre den elektriske stemningen på Vålerenga Fotball Elite sine hjemmekamper, trenger Intility Arena strøm.