Artikler om energi og bærekraft

Pil Se alle artikler

Lang og tro tjeneste lønner seg

Publisert 6.03.2023

I over ti år har Norsk Kjøtthandel AS hatt en forvaltningsavtale med Fortum. Det har resultert i forutsigbare priser for deres aksjonærer og besparelser på mange millioner kroner.

Fortum23_Case_NK-3-1 (1)

Norsk Kjøtthandel AS er et aksjeselskap eid av over 150 store og små kjøttbedrifter rundt i landet. Deres rolle er å tilrettelegge for bedriftene med gode råd om alt fra krydder og emballasje til forsikring og strøm.

Hver for seg er det ingen av kjøttbedriftene som er store nok til å dra nytte av en strømavtale med egen portefølje. Derimot har 50 av bedriftene sammen en felles avtale med porteføljeforvaltning hos Fortum, med et totalforbruk på nærmere 60 GWh i året. Den har vist seg å være svært lønnsom for de involverte.

– Vi anbefaler alle våre bedrifter å være med i denne avtalen. Vi vet porteføljeforvaltning ikke vil lønne seg hvert eneste år, men at det over tid vil sikre den beste kombinasjonen av forutsigbarhet og lavere priser, sier Olsson.

Han minnes fjoråret, da strømprisene var unormalt svingende og til tider rekordhøye.

– Bare i 2022 sparte vi over 33 millioner kroner mot spotprisen med denne strategien. Du kan godt si at det betyr suksess, smiler han.

Han legger til at fjoråret var et veldig spesielt år.

Fortum23_Case_NK-1LURT SMIL: Jøran Olsson har spart penger på porteføljeforvaltning. 

Mer enn bare en strømleverandør

Norsk Kjøtthandel gjør mer enn bare å forhandle avtaler for sine bedrifter. De drar på årlige turer, har jevnlige sendinger på egen nett-tv og andre faglige samlinger. Der er Fortum naturligvis involvert.

– Vi har en diskresjonær avtale med Norsk Kjøtthandel. Det betyr at vi tar alle avgjørelser på vegne av dem når det kommer til kjøp og salg av fremtidige kraftkontakter. Utover det bidrar vi med gode råd til strømsparing og generell markedsforståelse når medlemmene samles, enten fysisk eller på nett, forteller Espen Klaesson, kundeansvarlig for Norsk Kjøtthandel i Fortum.

Både han og porteføljeforvalterne Bernt Ivar Kristoffersen og Geir Mala er tungt involverte i Norsk Kjøtthandels portefølje, med individuell oppfølging og månedlig rapportering.

– Vi opplever stor tillit fra Norsk Kjøtthandel. Den tilliten ønsker vi å bevare gjennom gode råd og smarte løsninger. Det har vist seg å fungere svært godt, fortsetter han.

Espen fra Fortum

Ingen strømavtale er best hele tiden

En avtale med porteføljeforvaltning handler om at Fortum sammen med kunden blir enige om en strategi for kjøp og salg av kraftkontrakter frem i tid, også kalt sikringer. Hvorvidt Fortum skal sikre store eller små deler av strømforbruket, avhenger helt av valgt strategi. Norsk Kjøtthandel har en individuell medium risk-strategi.

– Vi ønsker stabile, forutsigbare priser, der vi kutter topper og får med oss mest mulig av prisnedgangen. Når det på et tidspunkt ikke vil lønne seg med strategien, vil prisen uansett være lav, sier Olsson.

Fortum_innhold (1)

I en bransje som lever på veldig små marginer, er bedriftene til Norsk Kjøtthandel avhengige av å ha forutsigbarhet i budsjettene sine. Derfor anbefaler de bedriftene sine å bli med på avtalen.

– Det er ingen strømavtale i verden som er best hele tiden. Derfor er vi opptatt av å over tid sikre den beste forutsigbarheten og lave priser for våre medlemmer. Hvis du hele tiden løper etter de korte svingningene vil du havne i bakevja til slutt.

– Inntil det kommer en ny, gunstigere avtaletype vil vi bli hos Fortum med porteføljeforvaltning, sier Olsson, som også er utdannet pølsemakermester.

Fortum23_Case_NK-4-1

Fortum på «speed dial»

For Fortum er Norsk Kjøtthandel en stor kunde grunnet sitt store strømforbruk. Det resulterer i en jevn dialog mellom kunderådgiver Espen Klaesson og Olsson. Ikke avklaringer om kjøp og salg på nåværende tidspunkt, men samtaler om markedssituasjonen, tilpasning av strategien og ENØK-råd.

– Fortum er jo ikke de eneste som tilbyr porteføljeforvaltning. Men vårt personlige forhold til Espen og Bernt Ivar gjør at vi er trygge på at de kjenner oss og vårt marked. Det er et viktig aspekt i et komplisert marked som strøm er. Vi er veldig fornøyde med Fortum.

Norsk Kjøtthandel AS mottar ukentlige markedsrapporter og månedlige resultatrapporter.

– I tillegg bruker vi aktivt Fortum Online Pluss for informasjon om priser, fakturaer og data fra strømmarkedet. Den hjelper oss mye i hverdagen, avslutter han.

konvertering (1)

 

Pil Se alle artikler

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne

shutterstock_631080719

Ola Nordmann

Business manager
eksempel@epost.no
+47 000 00 000