Artikler om energi og bærekraft

Pil Se alle artikler

Strøm bedrift vs privat: Hva er forskjellen?

Publisert 13.10.2023

Når du skal velge en strømavtale, er det viktig å forstå forskjellen mellom bedrifts- og privatmarkedet.

strøm bedrift vs privat-1

I utgangspunktet er prisene like og baserer seg på spotpriser publisert av Nordpool spot.

Bedrifter har i større grad muligheter til å benytte seg av prissikringsmuligheter som blant annet Fortums porteføljeforvaltningstjenester og andre fastprisavtaler. På bedriftsmarkedet er det flere muligheter og produkter å velge mellom enn på privatmarkedet. Dette gjør det lettere å finne en avtale som passer akkurat din bedrift enn det vil være for en privatperson.

For å forstå forskjellen mellom bedrifts- og privatmarkedet må vi først forstå strømmarkedet.

Når vi skal beskrive strømmarkedet, deler vi det inn i et fysisk og et finansielt marked. Den fysiske delen kaller vi spotmarkedet, som til enhver tid er gjeldende strømpris for et gitt område. Den finansielle delen er et fremtidsmarked, der våre porteføljeforvaltere handler kontrakter på levering av strøm i fremtiden.

På den måten handles det strøm akkurat som i et hvilket som helst marked, med et formål om å skape handel mellom kjøpere og selgere. Et slikt velfungerende finansielt marked er viktig, produsentene ønsker å sikre kommende inntekter og forbrukerene ønsker forutsigbarhet i kommende kostnader.

Prisene på strøm bestemmes ut fra tilbud og etterspørsel i markedet, og den gjeldende prisen påvirkes av alt fra værmeldingen, vindkraftproduksjonen og makrosituasjonen i markedet.

Som privatkunde kan du lese alt du trenger å vite om strøm her

Hva er Spotpris?

Spotpris er den prisen du betaler for strømmen når du bruker den. Spotprisen varierer fra dag til dag, time for time, avhengig av tilbudet og etterspørselen på strømmarkedet. Spotprisen er vanligvis lavere om sommeren enn på vinteren, fordi folk bruker mindre strøm om sommeren. Spotpris selges både til privat og bedrifts-markedet.

Se hva strømprisen er nå og i morgen i ditt prisområdet

Hva er porteføljeforvaltning for strøm?

Porteføljeforvaltning er en måte å sikre at du får en gunstig strømpris over tid. Ved porteføljeforvaltning kjøper strømleverandøren strøm på forhånd, i perioder med lave priser. Dette sikrer at du får en lav strømpris, selv om spotprisen stiger.

Til syvende og sist handler porteføljeforvaltning om hvor stor forutsigbarhet du ønsker å ha. Lavest forutsigbarhet får man ved å velge spotpris. Høyest forutsigbarhet får man ved å velge fastpris.

Vi anbefaler en mellomting og at vi i Fortum optimaliserer innkjøpene med utgangspunkt i gjeldende markedssituasjon. Porteføljeforvaltning tilbys kun til bedrifter og ikke til privatmarkedet.

Porteføljeforvaltning

Hva er fastprisavtaler for bedrifter?

Fastpris kan også være et godt alternativ for bedrifter som ønsker en høy grad av forutsigbarhet rundt sin strømpris, og for de som frykter høyere markedspriser i årene fremover.

Fortum tilbyr fastpris på inntil 100 % av bedriftens estimerte årsforbruk ved oppstart. Forbruk utover avtalt lengde beregnes til spotpris og vises som over-/underforbruk på faktura. Du velger selv forbruksforholdet mellom fast- og spotpris.

Fastprisavtaler

Hva er de viktigste forskjellene på strøm bedrift vs privat?

Det er flere fordeler med å være bedriftskunde, sammenlignet med å være privatkunde. Fordelene inkluderer:

  • Kan gi noe lavere pris
  • Høy forutsigbarhet
  • Flere strømavtaler å velge mellom
  • Spesielle avtaler for borettslag
  • Fastprisavtaler

Får man strømstøtte til enkeltmannsforetak?

Enkeltmannsforetak kan også få strømstøtte. Strømstøtten er en skattefradrag som kan redusere kostnaden for strømmen. For å få strømstøtte må du være registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Energitilskuddsordningen for bedrifter

Energitilskuddsordningen er en midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter. Søknadsfristen for Energitilskuddsordningen var 11.12.2022.

Det er derfor ikke lenger mulig å søke. Enova sine sider ga i 2022 veldig god informasjon om strømstøtte for bedrifter. Se webinar om Energitilskuddordningen fra Enova.

Strøm til borettslag

Borettslag er også en type bedrift, og de kan derfor få strøm til bedriftspriser. Borettslag kan også få porteføljeforvaltning og spesielle avtaler fra strømleverandørene.

Se strømprisprognose for høst og vinter 2023

Pil Se alle artikler

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne

shutterstock_631080719

Ola Nordmann

Business manager
eksempel@epost.no
+47 000 00 000