Artikler om energi og bærekraft

Pil Se alle artikler

Spotpris eller forutsigbarhet: Dette er porteføljeforvaltning

Publisert 3.03.2023

Når porteføljeforvalter Kristian Fossum agerer i kraftmarkedet, handler det om mer enn hva værmeldingen viser. Kombinasjonen av erfaring og kunnskap fører over tid til høyere forutsigbarhet og lavere energikostnader for bedriftskundene.

porteføljeforvalter kristian fossum portrettbilde

 Når vi skal beskrive strømmarkedet, deler vi det inn i et fysisk og et finansielt marked. Den fysiske delen kaller vi spotmarkedet, som til enhver tid er gjeldende strømpris for et gitt område. Den finansielle delen er et fremtidsmarked, der våre porteføljeforvaltere handler kontrakter på levering av strøm i fremtiden. På den måten handles det strøm akkurat som i et hvilket som helst marked, med et formål om å skape handel mellom kjøpere og selgere. Et slikt velfungerende finansielt marked er viktig for troverdigheten.

– Det finansielle markedet indikerer hva strømprisen blir i fremtiden. Det er ingen som egentlig vet hvorvidt prisene vil stige eller synke i fremtiden, så utfallsrommet er stort. Men vi har likevel svært gode forutsetninger for å ta gode avgjørelser for kundene våre.

Det sier Kristian Fossum i Fortum. Han har lang og bred erfaring med jobben som forvalter, og anbefaler porteføljeforvaltning til alle bedrifter som har et høyt strømforbruk.

– Prisene på strøm bestemmes ut fra tilbud og etterspørsel i markedet, og den gjeldende prisen påvirkes av alt fra værmeldingen, vindkraftproduksjonen og makrosituasjonen i markedet, sier han videre.

uthevet_sitat

Hvilken risiko er din bedrift villig til å ta?

Kristians hovedoppgave i Fortum er todelt. Først og fremst jobber han hver dag for å skaffe bedriftskundene lavere strømpriser over tid ved å optimalisere innkjøpene. Samtidig handler en avtale med porteføljeforvaltning om å gi økt forutsigbarhet for din bedrift. Ved å kjøpe strøm fremover i tid får man redusert spot-eksponering og bedre kontroll på de kommende utgiftene du bruker på strøm.

– Til syvende og sist handler porteføljeforvaltning om hvor stor forutsigbarhet du ønsker å ha. Lavest forutsigbarhet får man ved å velge å velge spotpris. Høyest forutsigbarhet får man ved å velge fastpris. Vi anbefaler en mellomting og at vi i Fortum optimaliserer innkjøpene med utgangspunkt i gjeldende markedssituasjon, sier han.

kristian fossum arbeider med porteføljeforvaltning på tre skjermer

Fossum forteller videre om hvilke ulike risikostrategier kundene velger.

– Vi har avtaler som passer de som ønsker en moderat risikostrategi, og for de som ønsker en lavere risiko og mer forutsigbarhet. Alt etter hva din bedrift er best tjent med, sier han.

Fortum_innhold (1)

Mer enn bare vær og vind

Når Fossum handler i strøm markedet, agerer han ut ifra ulike analyser og innsikt. Basert på lang erfaring som porteføljeforvalter, vet han godt hvilke drivere som påvirker strømprisen til enhver tid.  

– Hovedårsaken til at strømpriser er vanskelige å forutsi er været. Nedbør, vind og tørke har stor påvirkning på alt fra fyllingsgrad i vannmagasinene til vindkraftproduksjon. I tillegg må man også ta høyde for den globale situasjonen som kan påvirke eksport og import av kraft, sier han.

Sistnevnte har vi nylig sett at påvirker prisene mer enn man gjerne skulle ønske. Fortum sine porteføljeforvaltere følger makrobildet tett.

– Å huske på at dette er et globalt marked er essensielt for å forstå verdien av forutsigbarhet for bedriftens strømkostnader, sier han.

Fossum understreker at fremtidens kraftmarked er grønt, og da særlig i et europeisk perspektiv. Overgangen til fornybare energikilder vil føre til fortsatte store svingninger i markedet. Ønsker man forutsigbarhet og kontroll over strømkostnader bør strømavtaler med sikringsstrategi vurderes.

konvertering (1)

 

Pil Se alle artikler

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne

Ola Nordmann

Business manager
eksempel@epost.no
+47 000 00 000