GettyImages-1317782863

Fastpris

Langsiktig fastprisavtale til bedriften din.

Fastprisavtale

Vi samarbeider med kraftprodusenter for å tilby bedrifter langsiktige fastprisavtaler. For å bestille må du registere deg i skjemaet under, så kontakter vi deg.

Dette får du:

 • En forutsigbar strømpris
 • Sikre inntill 100 % av forventet forbruk
 • 3, 5 eller 7-årig avtaleperiode
Kunnskap for bedre beslutninger-1

Ønsker du en langsiktig fastprisavtale til bedriften din?

Vi tilbyr fastpris på inntil 100 % av bedriftens estimerte årsforbruk ved oppstart. Forbruk utover avtalt mengde beregnes til spotpris og vises som over-/underforbruk på faktura. Du velger selv forbruksforholdet mellom fast- og spotpris.
Les mer
Lagerstatus sjekk

Forbruksprofiler

Tilpass fastprisavtalen til din forbruksprofil. Du kan velge mellom to typer av forbruksprofiler.
Les mer om forbruksprofiler
section_ekspress

Bli kontaktet

Hvis du tenker at fastpris kan være interessant for din bedrift, er det bare å fylle ut skjemaet under så tar vi kontakt.
Les mer

Ofte stilte spørsmål om fastprisavtaler

Hvem passer fastprisavtale for?
 • Vårt generelle råd er at hver enkelt må gjøre en nøye vurdering av om man har et strømforbruk som er tilpasset avtaleformen, hvor stort behov man har for en slik forutsigbarhet, hvor lang tid man ønsker det for og hvor mye av forventet fremtidig årlig forbruk som eventuelt skal bindes til fastpris. Det er viktig at man tar et bevisst valg og har rett motiv for å binde prisen.

 • Fastpris kan være et godt alternativ for bedrifter som ønsker en høy grad av forutsigbarhet rundt sin strømpris, og for de som frykter høyere markedspriser enn det som er forventet for årene fremover.

 • Ved inngåelse av en fastprisavtale oppnår man denne forutsigbarheten, men man må også forholde seg til at det er en bindende avtale om at prisen som avtales vil gjelde gjennom hele avtaleperioden, uavhengig av hvordan prisen i markedet utvikler seg. 
Hvor mye av totalforbruket bør jeg binde til fastpris?
 • Forventet årlig forbruk er ofte et godt utgangspunkt for å oppnå størst grad av forutsigbarhet, men bedriften kan også velge å avtale en lavere mengde (kwh) til fastpris per år dersom det passer bedriftens behov bedre.

 • Det bør også tas hensyn til at avtalt mengde i avtalen er bindende, slik at man må vurdere å kun avtale fastpris for det forbruket som er stabilt hvert år.
Hva skjer når dere bruker mer eller mindre strøm enn avtalt for fastpris?
 • Avvik mellom avtalt volum og reelt forbruk vil avregnes time for time per målepunkt etter Nordpool områdepris og spesifiseres på faktura som enten under- eller overforbruk.

 • Underforbruk: Avviket i alle timer med lavere forbruk enn avtalt vil vises på faktura som «Spotpris forbruk under sikring» med en vektet snittpris for de aktuelle timer og et beløp som vi kreditere dere.

 • Overforbruk: Avviket i alle timer med høyere forbruk enn avtalt vil vises på faktura som «Spotpris forbruk over sikring» med en vektet snittpris for de aktuelle timer og et beløp som vil være en tilleggskostnad.
Hva om bedriften har flere strømmålere?
 • Man inngår en avtale om en avtalt mengde strøm pr år per prisområde. Ved målepunkt i forskjellige prisområder skal det inngås en avtale per prisområde.

 • Dersom man har flere målepunkt i samme prisområde kan avtalt mengde fordeles etter ønske per målepunkt. Det er dog en betingelse at sum av avtalt mengde innenfor hvert prisområde er i tråd med totalt avtalt årlig mengde fra kontrakten.
   
 • Overforbruk: Avviket i alle timer med høyere forbruk enn avtalt vil vises på faktura som «Spotpris forbruk over sikring» med en vektet snittpris for de aktuelle timer og et beløp som vil være en tilleggskostnad.
Kan avtalen overføres til ny eier på en adresse?
 • Ved behov, og dersom ny avtalepart aksepterer vilkår, pris og avtalt forbruk i den aktuelle avtale, kan inngåtte fastprisavtale overføres til et nytt foretak for de aktuelle målepunktene. Dette forutsetter dog at nytt foretak oppfyller de krav Fortum Strøm har til sine fastpriskunder.
Hvorfor blir jeg fakturert både over- og underforbruk i samme måned?

Sikret månedlig volum fordeles jevnt ut over alle timene i den aktuelle måned, og ved fakturering avregnes reelt forbruk time for time gjennom måneden. Det er sannsynlig at man i samme måned vil oppleve å ha både lavere og høyere forbruk enn det som er sikret.

Finn mer informasjon om over- og underforbruk under spørsmålet: «Hva skjer når dere bruker mer eller mindre strøm enn avtalt for fastpris?»