Artikler om energi og bærekraft

Pil Se alle artikler

Sant eller usant: Man kan forutsi høye strømpriser

Publisert 28.05.2024

På kort sikt så er dette sant. Det er nemlig enkelt å forutsi morgensdagens høyeste strømpris, ettersom prisene blir satt på den nordiske kraftbørsen, Nord Pool, dagen før. 

Sant_usant_banner

– Morgendagens pris finner du i både kundeportalen for bedriftskunder Fortum Online og på Fortums nettside før kl. 14. Det sier Kristian Fossum, som er porteføljeforvalter i Fortum og ansvarlig for å kjøpe inn strøm fra strømbørsen Nord Pool på vegne av kundene våre.

– Likevel er det nesten umulig å forutsi den faktiske spotprisen uker eller måneder frem i tid. Det er naturligvis mulig å prøve å analysere seg frem til et svar, men kraftmarkedet er komplisert.

Kan man bruke værvarselet til å forutsi strømprisen?

– Det gir bare en pekepinn på hvilken retning strømprisene kan ta. Værvarselet er vanligvis pålitelig i omtrent én uke fremover, så det kan kun betraktes som en indikasjon på kort sikt. Det finnes langtidsvarsler, men de er som oftest ikke treffsikre. Vær som gir høy kraftproduksjon, som regn, vind eller mye sol, behøver ikke være en garanti for at strømprisen blir lav, selv om det mest sannsynlig blir slik.

Hvordan kan man forberede seg på strømpristopper? 

– Bruk Fortum Online til å se morgendagens strømpriser. Dersom din bedrift har mulighet til å tilpasse strømforbruket fra dag til dag, kan dere flytte energikrevende aktiviteter til tidspunkter prisen er lavere.

Spar penger ved å redusere bedriftens totale strømforbruk

Fossums beste tips er imidlertid å ha en mer helhetlig tilnærming til strømsparingen. Han anbefaler bedrifter å ta en gjennomgang av strømforbruket, finne de største energityvene og iverksette passende sparetiltak. For eksempel bruker eldre maskiner ofte mer strøm enn nødvendig, og én grad lavere romtemperatur kan senke energiforbruket med hele fem prosent. Les mer om hvordan dere kan kartlegge energibruken i ditt selskap.

Jevnt strømforbruk er best for samfunnet

Fossum vil også minne om at det fra et samfunnsperspektiv er gunstig om både privatpersoner og bedrifter har et jevnest mulig forbruksmønster. Da vil prisene svinge mindre, og strømnettet blir mindre belastet. For å motivere privatpersoner og bedrifter til å jevne ut forbruket, så er nettleien utformet slik at det er fordelaktig for dere å fordele strømforbruket utover døgnet.

– Nettleien baseres nemlig blant annet på når bedriften brukte mest strøm i løpet av en måned.

Bedrifter som bruker under 100 000 kWh i året, har samme prismodell som privatpersoner. Du kan lese mer om din nettleiemodell og se dine priser på hjemmesidene til din lokale nettleverandør.

Pil Se alle artikler

shutterstock_631080719

Business manager
+47 000 00 000