Artikler om energi og bærekraft

Pil Se alle artikler

God energiledelse: En lønnsom investering for norske bedrifter

Publisert 26.05.2023

I dagens stadig mer komplekse og utfordrende forretningsmiljø er god energiledelse ikke bare et ansvarlig valg, det er også en strategisk investering som kan gi betydelige fordeler for norske bedrifter. I en tid med økende fokus på bærekraft, energieffektivitet og kostnadsbesparelser, er det å ha en velutviklet energiledelsesstrategi viktigere enn noensinne.

NY-versjon av bilde

Hvorfor god energiledelse lønner seg for norske bedrifter:

1. Kostnadsbesparelser og økt lønnsomhet:
Effektiv energiledelse kan bidra til betydelige kostnadsbesparelser for bedrifter. Ved å identifisere energiøkonomiseringsmuligheter, optimalisere energibruk og implementere energieffektive løsninger, kan bedrifter redusere energiforbruket og dermed redusere energikostnadene. Dette frigjør ressurser som kan brukes til andre kjerneområder i virksomheten og bidrar til økt lønnsomhet.

Fortum online portal_ads

2. Bærekraft og omdømmebygging:
I dagens samfunn har bærekraft blitt et sentralt tema. Bedrifter som viser engasjement for miljøet og reduserer sin klimapåvirkning, kan oppnå et betydelig omdømmeløft. God energiledelse er en effektiv måte å demonstrere bærekraftig praksis på og vise at bedriften tar ansvar for sin rolle i overgangen til en mer miljøvennlig fremtid. Dette kan tiltrekke seg et økende antall bevisste forbrukere og forretningspartnere som verdsetter ansvarlighet og bærekraft.


Grønt valg ads

3. Konkurransekraft og markedsmuligheter:
I et marked der energieffektivitet og bærekraftige praksiser blir stadig viktigere, kan bedrifter med god energiledelse skille seg ut fra konkurrentene. Mange offentlige anskaffelser og innkjøpsprosesser har nå krav til bærekraft og energieffektivitet. Bedrifter som kan vise til sterke energiledelsesprogrammer og dokumenterte resultater vil være mer attraktive for slike anskaffelser. Videre kan energieffektive produkter og tjenester være etterspurt i markedet, og bedrifter med kompetanse på området vil ha en konkurransefordel.

4. Compliance med lover og forskrifter:
Energi- og miljørelaterte lover og forskrifter blir stadig strengere. God energiledelse sikrer at bedrifter oppfyller disse kravene og unngår straff og bøter som kan påløpe ved manglende overholdelse. Ved å ha systemer og prosesser på plass for å håndtere energieffektivitet og bærekraft, kan bedrifter være trygge på at de opererer i tråd med de gjeldende standardene og kravene.

Bærekraftsrapportering
 


Pil Se alle artikler

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne

shutterstock_631080719

Ola Nordmann

Business manager
eksempel@epost.no
+47 000 00 000