image-png-Jan-07-2022-12-50-44-52-PM-1

Spot Bedrift

Få en strømpris som følger markedet.

Bestill Spot Bedrift

Følger strømmarkedet

Med avtalen Spot får din bedrift en strømpris som følger markedet time for time. Det vil si at dersom elspotprisen synker, innebærer det lavere kostnader for deg.

Pris:
Påslag inkl. elsertifikater: 6,75 øre/kWh + 50 kr/mnd

Kort oppsummert

  • Billigst over tid ifølge Statistisk Sentralbyrå
  • Fortum Online

Ønsker du å vite mer om Spot Bedrift?

Book et møte med en av våre rådgivere