Artikler om energi og bærekraft

Pil Se alle artikler

Strømåret 2022 og hva påvirker strømprisene fremover

Publisert 16.12.2022

 

Etter et spesielt ekstremt strømår i fjor, håpet mange at markedet ville normalisere seg og at ekstreme priser skulle være en saga blott. Dette var imidlertid ikke tilfelle. Sør-Norge gikk inn i året med en svært negativ hydrologisk balanse, noe som betyr at det var underskudd på vann i magasinene og lite snø i fjellet i forhold til normalt.

GettyImages-115937748
 
Vinteren i 2022 var kald, tørr og hadde lite vind, noe som holdt forbruket høyt og presset prisene opp til europeiske nivåer for å begrense eksporten på våre oversjøiske forbindelser. 

Energikrigen i Europa

24. februar er en dato som dessverre vil gå over i historien. Ukraina er invadert av Russland. Energikrigen er allerede i gang, og dette legger enda mer press på europeiske gasspriser og bekrefter at import fra Russland ikke lenger kan forventes.
 
Nord Stream 1 fases gradvis ut over sommeren, og med den er russisk import nærmest eliminert. Prisene i Europa topper seg på rundt 700€/MWh i Tyskland om sommeren, og disse prisene påvirker prisene i Sør-Norge. Rekorden i Oslo er 660€/MWh (6,6 kr/KWh før nettavgifter og avgifter).  

Strømprisene høsten 2022

Ressursgrunnlaget ble kraftig forbedret i oktober og november da vi hadde et kortvarig værskifte. Det var mye nedbør i Sør-Norge, sammen med høye temperaturer (lavt forbruk) og mye vindkraftproduksjon. Dette førte til en solid økning i reservoarene, noe som reduserte sannsynligheten for rasjonering til våren. Prisene falt i oktober og november til i overkant av 1 kr/KWh.
 
Gleden ble kortvarig da desember kom, med en kraftig høytrykksoppbygging over Russland som sendte kalde vinder mot Norge og Skandinavia. Dette har igjen ført til høyt forbruk og press på prisene. Spotprisene leveres igjen på ekstreme nivåer. 13. desember ble prisene levert til 433€/MWh (4,33 kr/KWh før nettavgifter og avgifter). 
 
 

Hva påvirker strømprisene fremover?

Europa har startet en prosess for å fullstendig bryte sin avhengighet av russisk gassimport. Dette gjøres ved å redusere/endre forbruk og levere gass med skip (LNG) til ulike havner i Europa. Kapasiteten her har økt betydelig og forventes å erstatte russisk import fullstendig innen utgangen av 2024.
 
Den samlede kraftbalansen (forbruk vs. produksjon) forventes å være meget god i kommende år. Det er klare tegn på at forbruket er redusert. Får vi normalt vær i fremtiden vil det roe seg ned og nærme seg «gamle» nivåer. Vårt nordiske kraftsystem er imidlertid helt væravhengig. Så hvis det forblir kaldt, kan vi forvente at høye priser vil fortsette.
 
 
 
Pil Se alle artikler

shutterstock_631080719

Business manager
+47 000 00 000