Artikler om energi og bærekraft

Pil Se alle artikler

Smarte nett - veien mot et mer bærekraftig og robust energisystem

Publisert 14.12.2022

Et smart nett er et modernisert elektrisk nett som bruker avansert teknologi for å øke effektiviteten, påliteligheten og fleksibiliteten til nettet. Målet med et smart nett er å skape et mer bærekraftig og robust energisystem som kan møte endrede behov til forbrukere og bedrifter. Fortum har løsningen for bedrifter for dette. Det heter Fortum Spring.

GettyImages-612623042 (1)

Et av hovedtrekkene til et smart nett er bruken av digital teknologi for å forbedre styringen av nettet. Dette inkluderer bruk av sensorer, avansert måleinfrastruktur og avansert dataanalyse for å overvåke og kontrollere strømmen av elektrisitet på nettet. Dette gjør at verktøy kan balansere tilbud og etterspørsel mer effektivt og reagere raskt på endringer i nettet.

Et annet viktig aspekt ved et smart nett er muligheten til å integrere fornybare energikilder, som vind- og solkraft, i nettet. Dette er muliggjort ved bruk av avansert teknologi, som smarte energilagringssystemer, som gjør at fornybar energi lettere kan integreres i nettet. Dette bidrar ikke bare til å redusere vår avhengighet av fossilt brensel, men gjør også nettet mer robust og i stand til å motstå forstyrrelser.

En av utfordringene med å implementere et smart nett er kostnadene. Å oppgradere det eksisterende nettet til et smart nett kan være en betydelig investering, og mange er nølende med å gjøre denne investeringen uten en klar avkastning på investeringen. Fordelene med et smart nett er imidlertid mange, inkludert forbedret pålitelighet, økt effektivitet og reduserte klimagassutslipp.

Som konklusjon er et smart nett et avansert elektrisk nett som bruker digital teknologi og fornybare energikilder for å forbedre effektiviteten, påliteligheten og fleksibiliteten til nettet. Selv om den første investeringen i et smart nett kan være betydelig, er de langsiktige fordelene mange, og implementeringen av et smart nett er et viktig skritt mot et mer bærekraftig og robust energisystem.

Reduserte energikostnader: Ved å bruke smart grid-teknologi for å overvåke og kontrollere energibruken, kan bedrifter identifisere muligheter for å spare energi og redusere sine samlede energikostnader.

 

Pil Se alle artikler

shutterstock_631080719

Business manager
+47 000 00 000