Artikler om energi og bærekraft

Pil Se alle artikler

Slik fungerer strømstøtten for bedrifter

Publisert 2.12.2022

Energitilskuddsordningen er en midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter. Søknadsfristen for Energitilskuddsordningen var 11.12.2022. Det er derfor ikke lenger mulig å søke. 

Fortum_strømstøtte_Christoffer-6
Bilde: Christoffer van Garderen, Development and offering i Fortum

Regjeringen har vedtatt en strømstøtteordning som gjelder for de tre siste månedene i 2022. Dette gjør de for å hjelpe strømutsatte bedrifter med dyre regninger. Videre er planen for 2023 at det lanseres bedre fastprisavtaler som skal sikre forutsigbarhet og stabilitet i markedet.

– I 2023 ønsker Regjeringen å legge til rette for et velfungerende fastprismarked. I tillegg til å sette ned el-avgiften har de også endret på grunnrenteskatten, som gjør at kraftprodusentene og strømleverandørene i første rekke får muligheten til å tilby bedre avtaler til bedriftene der ute, sier Christoffer van Garderen i Fortum.

– Fortum er nå i aktiv dialog med produsentene med å klargjøre  for salg av fastprisavtaler fra årsskiftet, fortsetter han.   

Energitilskuddsordningen

Det viktigste punktet for bedriftene er Energitilskuddsordningen. Den administreres av Enova, men selve søknaden gjøres gjennom Altinn. Ordningen kan potensielt kutte 45 prosent av strømutgiftene der strømprisen er eller har vært over 70 øre/kWh.

Dette forutsetter imidlertid noen enkle faktorer:

Strømintensitet på minst 3 prosent:

Det er en forutsetning at bedriften kan vise til strømutgifter for første halvår i 2022 på over 3 prosent av bedriftens ordinære omsetning. I tillegg må bedriften din være lokalisert i et område der den gjennomsnittlige spotprisen i månedene juli - september minst er doblet siden fjoråret. Ordningen er ikke basert på bedriftens størrelse, og kan gjelde store som små bedrifter.

Er bedriften din fremdeles med?

Det første du må gjøre er en energikartlegging. Energikartleggingen gjøres manuelt, og kan fylles ut på Enova sine nettsider. Bare ved å gjennomføre Energikartleggingen kan bedriften din motta støtte opp mot 25 prosent av alle strømutgifter der strømprisen har vært over 70 øre/kWh. Skjemaet for energikartleggingen kan virke komplisert ved første øyekast, men dette er tall strømleverandøren din og du som bedriftsleder allerede sitter på. Husk at revisor må godkjenne skjemaet før du sender det inn.

 Kartlegg strømforbruket ditt med Fortum Online, som kunde har du tilgang her

Dersom du har planer om og kan vise til en investering i et støtteberettiget energitiltak vil denne prosenten kunne strekke seg opp mot 45 prosent. I tillegg vil bedriften kunne få dekket opptil 50 prosent av selve investeringen.

Enova sine sider tilbyr veldig god informasjon. Se webinar om Energitilskuddordningen fra Enova her for mer informasjon om hvordan Energitilskuddordningen fungerer.

Fortum_strømstøtte_Christoffer-8

– Dette er først og fremst et tiltak som gagner bedriftene som er helt avhengige av strøm for å holde produksjonen i gang. I tillegg er det et godt initiativ for en grønnere fremtid. Her er det også mulig å få støtte til å gjøre gode, grønne, energibesparende tiltak som kommer alle til gode, ikke bare bedriften, sier Christoffer van Garderen i Fortum.

Regjeringen setter en grense på maksimalt 5 millioner kroner totalt per foretak, inkludert kostnader til energitiltak. Ordningen er en rammestyrt ordning, der Regjeringen totalt kan bevilge 2,8 milliarder kroner.

Få enda dypere innsikt og rapporter om strømforbruket ditt med Fortum Online Pluss

Søknadsfristen er 11. desember, og bedrifter som er berettiget støtte vil få pengene utbetalt før jul.

Ta kontakt med en av våre rådgivere dersom du har flere spørsmål om strømstøtten. 

Pil Se alle artikler

shutterstock_631080719

Business manager
+47 000 00 000