Artikler om energi og bærekraft

Pil Se alle artikler

Samarbeider med Tine om en bærekraftig framtid

Publisert 26.01.2021

Tine og Fortum jobber begge for å finne bærekraftige løsninger. Nå skal de samarbeide for å bli enda bedre.

28_-_kviamarka_foto_torstein_kiserud_2_

Tine er en av Norges største næringsmiddelbedrifter med et forbruk på ca. 500 gwh i året og har nylig inngått en avtale med Fortum om leveranse av strømtjenester til Tine og samarbeidspartnere.

– Vi er i gang med å skreddersy en avtale, og er i dialog med Fortum for å utvikle dette sammen til å bli en bra tjeneste for oss, sier seniorkonsulent Torbjørn Kvia ved Tine Jæren.

Fortum er ledende innen innovasjon og fornybar energi, og ønsker å være en bidragsyter for å løse klimautfordringene, blant annet ved å investere i fornybar strømproduksjon.

– Vi har valgt Fortum fordi de har en bra strømtjeneste som passer oss, og vi deler de samme verdiene. Seriøsiteten og etikken er den samme som hos oss, forteller Kvia.

 

Nullutslipp innen 2025

Business manager Daniel Lega i Fortum håper avtalen med Tine blir starten på et lengre samarbeid.

– Vi er kjempeglade for å ha fått på plass en avtale, etter å ha jobbet i mindre skala med Tine i flere år. Vi ser på dette som et første skritt til et større samarbeid, der målsetningen er å finne flere områder å nå deres mål om nullutslipp på, sier Lega.

Tine har jobbet med bærekraftige løsninger i årevis, og har som hovedfokus å bruke mindre, men produsere det samme. Målet er å kun bruke fornybar energi innen 2030, både innen produksjonen, det jobbes også med transporten.

– Tine Meieriet Jæren selger for eksempel fjernvarme til et gartneri, basert på spillvarme. Vi leverer også fjernvarme til skoler, helsesenter og diverse bygg i Nærbø. Tine Jæren leverer ca 40 GWH fjernvarme som er all spillvarme vi har + varme produsert med naturgass. Naturgassen er det planer om å erstatte med fjernvarme fra et biogassanlegg. Hovedfokus er å bruke mindre strøm, det er alltid det beste, forteller Kvia.

CO2 fra naturgassfyringen leveres fortrinnsvis til Miljøgartneriet som gjødsel til plantene (fotosyntesen).

Fokus på energioppfølging

Han er spesielt fornøyd med tilgangen til Fortums bedriftsplattform, der man enkelt og effektivt kan drive strømoppfølging.

Ved hjelp av Fortums analyseverktøy, kan ansatte ved Tine få oversikt og analyse over strømbruken i alle anlegg. Ved eksemplevis å flate ut effektkurvene, kan det være penger å spare for et stort foretak som Tine.

– Det er bra for strømbruken og bra for økonomien, oppsummerer Torbjørn Kvia.

Om Fortum

Fortum er et europeisk energiselskap med virksomhet i over 40 land. Vi leverer strøm, gass, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Sammen med vårt datterselskap Uniper er vi den tredje største produsenten av CO2-fri strøm i Europa. Med omtrent 19 000 fagpersoner og en totalbalanse på ca. 69 milliarder euro har vi kompetansen og ressursene til å vokse og drive energiovergangen fremover. Fortumaksjen er notert på Nasdaq Helsinki og Uniperaksjen på Frankfurtbørsen.

Pil Se alle artikler

shutterstock_631080719

Business manager
+47 000 00 000