Artikler om energi og bærekraft

Pil Se alle artikler

Fakta om regjeringens strømtiltak for næringslivet

Publisert 23.09.2022

Fredag 16. september la regjeringen fram en tiltakspakke som skal komme de mest utsatte bedriftene til unnsetning i strømkrisen. Ordningen «Energitilskudd» har to hovedformål: å hjelpe bedrifter som sliter med å betale strømregningene og å bidra til en raskere energiomstilling.

Kontroll på lageretIllustrasjonsfoto fra Getty Image.

Bedrifter som har 3 % eller mer i strømintensitet – at de faktiske strømkostnadene i første halvår av 2022 er lik 3 % eller mer av omsetningen – vil kunne søke ordningen. Regjeringen antar at dette gjelder rundt 20 000 bedrifter.

Ordningen vil i hovedsak ha størst betydning for bedrifter med høyt strømforbruk, men også mindre bedrifter vil kunne søke, gitt at de kan vise til at strømregningen er på minst 3 % av omsetningen. 

Fortum-kunde og hotelleier Tony Eide sier til VG at han er svært lettet over ordningen:

– Det er veldig gledelig. Jeg kan nå si til de ansatte at vi ligger an til å slippe permitteringer i vinter. 

Regjeringens strømtiltak kort oppsummert

Energitilskuddsordning

Ny søknadsbasert ordning administrert av Enova. Bedrifter der minst 3 prosent av omsetningen går til strøm, kan søke om tilskudd til å betale regningen og til å investere i energitiltak.

Bedrifter som gjennomfører energikartlegging, vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-november 2022.

Bedrifter som i tillegg velger å investere i enøktiltak, vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre. I tillegg kommer enøk-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden. Dette vil i stor grad dreie seg om tiltak som ikke støttes i dag, som energistyringssystemer, etterisolering og solcellepaneler.

Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023.


Lånegarantiordning

Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømpriser.

Lånegarantiordningen vil åpen i november og vare til utpå våren 2023, forutsett godkjenning fra Esa.

Den øvre grensen for lånebeløp er satt til 50 millioner kroner per foretak/konsern.


Raskere utbygging av fornybar energi

  • Den fornybare kraftproduksjonen skal økes
  • Konsesjonsbehandlingstiden skal kortes ned
  • Kapasiteten i strømnettet skal forsterkes
  • Utbygging av havvind på norsk sokkel skal prioriteres ved å tildele arealer for 30 GW produksjon innen 2040
  • Utbygging av vindkraft skal tillates på steder der det er gode vindforhold og lokal aksept


Oppfordrer til å reforhandle avtaler

Alle landets offentlige innkjøpere oppfordres til å tilby balanserte kontrakter og til å være imøtekommende med bedrifter som ønsker å reforhandle sine eksisterende avtaler.


 

Pil Se alle artikler

shutterstock_631080719

Business manager
+47 000 00 000