Artikler om energi og bærekraft

Pil Se alle artikler

Slik velger du riktig strømavtale til bedriften

Publisert 13.10.2023

Ulike bedrifter har ulike behov, men alle bedrifter med høyt strømforbruk bør ha en strømstrategi. 

Slik velger du riktig strømavtale til bedriften

Vi hjelper deg med å skreddersy strømavtalen slik at din bedrift kan lykkes med porteføljeforvaltning.

Strømmarkedet endrer seg hele tiden, og vi er i det siste blitt vant til svært varierende priser som gir deg og bedriften din lav forutsigbarhet i fremtidige kostnader. En vanlig spotprisavtale vil være veldig lønnsom i tider hvor strømprisen er lav. Derimot kan det komme ubehagelig store utgifter du ikke hadde sett for deg dersom strømprisen stiger mye.

– Når du velger porteføljeforvaltning er målet å sikre lavere priser over tid innenfor avtalte rammer, samtidig som bedriften får en forutsigbar utgiftspost i budsjettet. Hvor mye forutsigbarhet du ønsker handler til syvende og sist om hvor stor risiko du er villig til å ha i strøminnkjøpet, sier Bernt Ivar Kristoffersen.

Han er rådgivende porteføljeforvalter i Fortum, og forvalter strømavtaler for både store og små kunder. Han ser mange fordeler med porteføljeforvaltning.

– Du har noen som følger markedet for deg, og du kan selv velge hvor delaktig du skal være. Du kan enten gi oss hele ansvaret, eller involvere deg og ta beslutninger om eventuell prissikring.

– De fleste kundene på avtale om porteføljeforvaltning har kommet bra ut av dette, fordi vi var tidlig ute med prissikring og traff bra på handelen.

Spesielt har de kundene som har tatt lav risiko i porteføljeforvaltningen og med ønske om høy forutsigbarhet gjort det bra. Det har vært økende interesse etter disse avtalene det siste året.

Fortum_sitat_Bernt-Ivar (1)

Diskresjonær vs. rådgivende forvaltning

Med en strømavtale med porteføljeforvaltning i Fortum kan du velge mellom diskresjonær eller rådgivende forvaltning.

Med diskresjonær forvaltning vil vi i Fortum ta alle avgjørelsene på vegne av deg som kunde innenfor avtalte rammer. Rammeverket avklares på forhånd, der vi kartlegger ønsket risikostrategi og forespeilet strømforbruk frem i tid.

Med rådgivende forvaltning er bedriften med på å ta avgjørelser, og det er hyppigere kontakt mellom Fortum og kunden enn ved diskresjonær forvaltning. Kunden tar så avgjørelser basert på vår innsikt og rådgivning. Rådgivende forvaltning passer for de største kundene med strømforbruk over 30 GWh, der vi i større grad kan individuelt tilpasse forvaltningsstrategien sammen med bedriften din.

– Det skal lønne seg å ha eksperter på laget ­– enten du overlater alt ansvaret til oss, eller ønsker å ta avgjørelsene selv, sier Kristoffersen.

Fortum_innhold_12 (1)

Høy, medium eller lav risiko?

Porteføljeforvaltning går ut på at våre eksperter handler gode fastpriser frem i tid. På denne måten kan du sikre deg mot store svingninger i markedet, og ha en større forutsigbarhet i tiden som kommer. Hvor stor andel av strømforbruket ditt du ønsker at skal prissikres, handler om din risikostrategi.

Alle Fortums bedriftskunder får en månedlig rapport på resultater, avhengig av hvilken portefølje de tilhører.

Low risk: Denne avtalen er tilnærmet en klassisk fastprisavtale, der vi er pliktet til å prissikre 80% av strømforbruket i leveringsåret. Vi har også mulighet til å prissikre strømforbruket i flere år frem i tid i denne strategien.

Medium risk: Vi er pliktig til å kjøpe inn minimum 50% for vinteren, mens det kan være helt usikret på sommeren. Vi kan også her prissikre strømforbruket flere år frem i tid. Her ligger mye tillit hos oss i Fortum. Målet er at kunden skal ha en viss grad av forutsigbarhet, men samtidig være posisjonert for å følge markedet når strømprisene er lave.

High risk: Dette er en avtale med kort tidshorisont, og ligner mye på en standard spotavtale for bedrift. Du følger markedets svingninger, og strømregningen vil kunne variere mye. Målet er at vi gjennom kjøp og salg kryper under spotprisen vår på sikt, noe vi har gjort de siste tre årene. Les mer om denne typen avtale på våre sider om Aktiv Bedrift. 

Fortum_innhold-10

Få kontroll på forbruket med Fortum Online Pluss

Med en strømavtale i Fortum får du tilgang til verktøyet Fortum Online. Her får du hjelp til å forstå detaljene i bedriftens strømforbruk, hvor du bør kutte og hva som gir effekt. Med PLUSS-versjonen kan også vi hjelpe deg med ENØK-rådgivning, budsjettering og estimering av kostnader. Les mer om Fortum Online Pluss her.

konvertering (1)

 

Pil Se alle artikler

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne

Ola Nordmann

Business manager
eksempel@epost.no
+47 000 00 000