Artikler om energi og bærekraft

Pil Se alle artikler

NorEngros vil ha garanti for strømmens opphav

Publisert 6.12.2021

NorEngros - fornøyd FortumkundeFlere og flere bedrifter ser verdien i å være offensiv på bærekraft og ser at satsingen er en fordel i møte med kunder. For NorEngros betyr det å kutte utslipp og ta mer bærekraftige valg i absolutt alle ledd – også når det kommer til strømavtalen.

Siden Norge har nesten ubegrensede mengder ren vannkraft, har det kanskje ikke noe å si for miljøet hva slags strømavtale bedriften velger? Det er dessverre ikke så enkelt: siden Norge er tilknyttet det europeiske strømnettet, vil det aldri være mulig å si om strømmen man bruker til enhver tid kommer fra en vannturbin eller et forurensende kull- eller gasskraftverk nedover i Europa.

Derfor tar bærekraftbevisste bedrifter et aktivt valg om å velge en strømleverandør som kan garantere for strømmens opphav.

– Det er veldig viktig for oss at vi får opprinnelsesgaranti for strømmen vår. Det betyr at vi, så langt det er mulig, vet at energien vi kjøper er hundre prosent fornybar, sier Håkon Skjellevik-Heger, drifts- og bærekraftsdirektør i Norengros.

Norengros er en av bedriftene som får strømmen levert gjennom Fortums Grønt Valg-avtale. Den innebærer at strømmen kommer med fornybar opprinnelsesgaranti – altså en ordning som garanterer at strømforbruket dekkes med produksjon av miljøvennlig energi – og at Fortum forplikter seg til å støtte Regnskogfondets arbeid med et visst beløp for hver kunde.

Denne avtalen er viktig for at vi kan nå våre bærekraftsmål. Det er med på å vise at vi tar ansvar,

sier Håkon Skjellevik-Heger, drifts- og bærekraftsdirektør i Norengros

Satser hardt på bærekraft

Norengros er en storgrossist og landets største leverandør av forbruksvarer til offentlig og privat sektor. Det betyr at bedriften har stor påvirkningskraft og stort samfunnsansvar.

Det er en rolle de tar på alvor, sier Skjellevik-Heger.

– Vi satt oss mål om å bli klimanøytrale allerede i løpet av 2019. Og det klarte vi! sier han, og utdyper:

– Bærekraft er nå gjennomgående i den sentrale strategien vår. Norengros har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2010 og har kontroll på alle våre leverandører for å sikre en ansvarlig verdikjede. Vi har nå om lag 4000 miljømerkede produkter i vårt basissortiment. Målsetningen er å øke andelen miljømerkede produkter hvert år. Og vi jobber kontinuerlig med å forbedre produktene våre: gjøre de lettere, bruke mindre materiale, gjøre de mer resirkulerbare og så videre. Vi oppfyller også kravene til de strengeste miljøsertifiseringene for bransjen: NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015, forklarer han.

Han sier videre at bærekraftsatsingen er en fordel i møte med kunder.

– Vi merker at vi blir mer attraktive nettopp fordi vi hjelper kundene å nå sine bærekraftmål. Miljø og bærekraft blir jo stadig viktigere i kampen om både kunder og anbud. Når vi i tillegg tar en aktiv rolle i verdikjeden slik at vi sammen med underleverandørene våre gjør ting mer miljøvennlig er vi med på å bidra til det grønne skiftet både oppover og nedover i verdikjeden, sier han.

Og det er med denne bakgrunnen at Norengros har gått for den grønneste strømavtalen de fant.

– Vi jobber jo mye med de direkte utslippene våre. Denne strømavtalen gjør mye for at vi reduserer det som er indirekte utslipp, som ofte er vanskeligere å få styr på. Norengros eier store varelagre på til sammen 75.000 m2. Temperering av disse krever en del strøm, så det blir en del CO2-utslipp spart til slutt, sier han.

Strømavtale som beskytter regnskogen

I tillegg til å stimulere til økt fornybar energiproduksjon, bidrar Grønt Valg-kunder til å støtte Regnskogfondets arbeid for å kutte utslipp, bevare naturmangfoldet og styrke urfolks rettigheter.

– Det er vel omtrent sånn at for hver strømmåler som blir med i Grønt Valg-avtalen kan vi redde fem hundre kvadratmeter regnskog. Med litt omregning så tilsvarer det reduserte CO2-utslipp på 27 tonn, sier Anders Bolstad, senior markedsrådgiver i Regnskogfondet.

For de som trenger en oppfrisker: enorme mengder CO2 ligger lagret i trærne og plantene i regnskogen – CO2 som sendes rett ut i atmosfæren når regnskogen hogges. Attpåtil er regnskogen hjem til ufattelig mange dyre- og plantearter, og spiller dermed en avgjørende rolle i bevaringen av planetens artsmangfold. Og når regnskogen forsvinner, forsvinner også levesettet til urfolkene som bor der.

Det er i arbeidet med disse problemene at støtten fra Fortum er uvurderlig, sier Bolstad.

– Det vi får via Grønt Valg og samarbeidet med Fortum er veldig viktig. Det viktigste selvsagt er økonomiske støtte, som gjør oss i stand til å verne regnskog, kutte klimagassutslipp og bevare naturmangfold. Men et annet viktig element er at de gjennom Grønt Valg er med på å sette søkelys på regnskogen. Det er vi glade for.

Regnskogfondets arbeid på bakken er tuftet på rettighetsbasert regnskogbeskyttelse: å styrke rettighetene til urfolkene som bor i og forvalter regnskogen. Men organisasjonen jobber også aktivt med å påvirke næringslivet til å ta gode, regnskogvennlige valg – noe Bolstad vil oppfordre bedrifter til å ta på alvor.

– Alle bedrifter har en mulighet til å ha en effekt gjennom små valg. Så vi oppfordrer alle bedrifter til å ha kontroll på leverandørkjeder og be om god miljødokumentasjon. Regnskogressurser kan finnes i alle slags produkter, så det gjelder å be om dokumentasjon og utarbeide gode rutiner, avslutter han.

Les mer om hvordan Grønt Valg kan hjelpe din bedrift

Pil Se alle artikler

shutterstock_631080719

Business manager
+47 000 00 000