Artikler om energi og bærekraft

Pil Se alle artikler

Bør bedrifter låse strømprisen?

Publisert 13.10.2023

Strømprisene har vært svært volatile de siste årene, og det er vanskelig å forutsi hva som vil skje i fremtiden. 

Bør bedrifter låse strømprisen

Dette kan være en utfordring for bedrifter, som har behov for å budsjettere for strømkostnadene sine. Når vinteren kommer, kan det å få mulighet til å velge fastpris i korte relevante perioder, bidra til større forutsigbarhet og trygghet. De kortere periodene skal gjøre det lettere for deg som kunde å velge mellom markeds- eller fastpris, fremfor med langsiktig fastpris hvor det er betydelig høyere risiko for store endringer i markedssituasjonen.

Formålet med Prisfrys er å gi bedrifter fleksibilitet gjennom å velge mellom markedsprisen eller fastpris for en kort periode av gangen. Ved å velge periodisk fastpris vil bedriften din få forutsigbarhet, da du vet hva din pris er for denne perioden. Du trenger heller ikke tenke på varierende priser gjennom timene eller dagene i denne perioden. For å få denne fleksibiliteten må man abonnere på  Fortums Prisfrys tilleggstjeneste.

Er Prisfrys verdt det?

Om prisfrys er verdt det, avhenger av bedriftens spesifikke situasjon. For bedrifter som er sensitive for strømkostnader, kan det å fryse prisen i en gitt periode være en god investering.

Hvem bør vurdere Prisfrys?

Bedrifter som bør vurdere Prisfrys inkluderer:

  1. Bedrifter som ønsker forutsigbarhet Strømkostnader utgjør en betydelig del av budsjettet for mange bedrifter. For de som ønsker stabilitet i kostnadene sine, kan Prisfrys være en attraktiv løsning.

  2. Bedrifter som er følsomme for strømkostnader Bedrifter som er spesielt påvirket av endringer i strømprisene, som for eksempel industrielle virksomheter med høyt energiforbruk, kan dra nytte av å låse inn prisen.

  3. Bedrifter som ønsker fleksibilitet Prisfrys gir bedrifter muligheten til å tilpasse seg endringer i strømprisene ved å velge fastpris i perioder som passer best for dem.

Hvordan fungerer Prisfrys hos Fortum?

Fortums prisfrystjeneste er tilgjengelig for bedrifter som har en spotpris-strømavtale. Spotpris er den prisen du betaler for strømmen når du bruker den. Spotprisen varierer fra dag til dag, time for time, avhengig av tilbudet og etterspørselen på strømmarkedet. Spotprisen er vanligvis lavere om sommeren enn på vinteren, fordi forbruket og etterspørselen på strøm er lavere om sommeren. Spotpris selges både til privat- og bedriftsmarkedet.

Se hva strømprisen er nå og i morgen i ditt prisområdet

Bedrifter som har takket ja til Prisfrys vil bli tilbudt minst tre fastpristilbud per år. Bedriftene kan selv velge om de ønsker å fryse prisen eller følge markedsprisen/spotprisen på strøm. Det er svært mange av Fortum sine bedriftskunder som takker ja til fastprisene de får tilbud om, og ser verdien av å abonnere på denne tilleggstjenesten.

Prissikring kan være en verdifull tjeneste for bedrifter som ønsker å sikre seg mot uventede strømprissvingninger. Bedrifter som vurderer å fryse prisen i en gitt periode, bør gjøre en grundig vurdering av sine behov og risikoer.

Spesifikke råd til Fortums bedriftskunder om å låse prisen

Her er noen spesifikke råd til Fortums bedriftskunder som vurderer Prisfrys:

  1. Vurder behovet for prissikring. Er bedriften din sensitiv for strømkostnader? Er du usikker på fremtidige strømpriser?

  2. Følg med på strømprisene. Selv om du har låst inn strømprisen, er det viktig å følge med på strømprisene i markedet. Dette kan hjelpe deg å ta informerte beslutninger om fremtidige prissikringsbehov.

Med Prisfrys gir Fortum bedrifter muligheten til å ta kontroll over strømkostnadene sine i en usikker strømmarkedssituasjon. Dette kan bidra til økt økonomisk stabilitet og forutsigbarhet for bedriftene som velger denne tjenesten. Les mer om Fortums prisfrystjeneste her.

 

  

Pil Se alle artikler

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne

shutterstock_631080719

Ola Nordmann

Business manager
eksempel@epost.no
+47 000 00 000