Artikler om energi og bærekraft

Pil Se alle artikler

Bør bedrifter låse strømprisen?

Publisert 22.08.2023

Strømprisene har vært svært volatile i de siste årene, og det er vanskelig å forutsi hva som vil skje i fremtiden. Dette kan være en utfordring for bedrifter, som har behov for å kunne budsjettere for strømkostnadene sine. Når vinteren kommer, kan det å ha muligheten til å låse strømprisen for en gitt periode være svært lønnsomt for enkelte bedrifter. 

Mann på plantasje

Prisfrys er en tjeneste som lar bedrifter låse strømprisen for en viss periode. Dette kan gi bedrifter forutsigbarhet og trygghet, selv om strømprisene skulle stige. For å få denne muligheten, må man abonnere på Fortums Prisfrys tilleggstjeneste.

Er det verdt å låse srømprisen?

Om prisfrys er verdt det, avhenger av bedriftens spesifikke situasjon. For bedrifter som er sensitive for strømkostnader, kan det å fryse prisen i en gitt periode være en god investering.

Hvem bør vurdere Prisfrys?

Bedrifter som bør vurdere Prisfrys inkluderer:

  • Bedrifter som ønsker forutsigbarhet
  • Bedrifter som er følsomme for strømkostnader
  • Bedrifter som ønsker fleksibilitet

Hvordan fungerer Prisfrys hos Fortum?

Fortums prisfrystjeneste er tilgjengelig for bedrifter som har en spotpris-strømavtale. Bedrifter kan sikre seg muligheten til å fryse strømprisen i korte perioder hvor de ønsker mer forutsigbarhet, som for eksempel vintermånedene.

Spotpris er den prisen du betaler for strømmen når du bruker den. Spotprisen varierer fra dag til dag, time for time, avhengig av tilbudet og etterspørselen på strømmarkedet. Spotprisen er vanligvis lavere om sommeren enn på vinteren, fordi folk bruker mindre strøm om sommeren. Spotpris selges både til privat- og bedriftsmarkedet.

Se hva strømprisen er nå og i morgen i ditt prisområdet

Bedrifter som har takket ja til Prisfrys vil bli tilbudt minst tre fastpristilbud per år. Bedriftene kan selv velge om de ønsker å fryse prisen eller følge markedsprisen/spotprisen på strøm. Det er svært mange av Fortum sine bedriftskunder som  takker ja til prisfrys-tilbudet de får på mail og ser at de sparer mye på å abonnere på denne tilleggstjensten, siden månedsprisen for abonnementet er lav. 

Prissikring kan være en verdifull tjeneste for bedrifter som ønsker å sikre seg mot uventede strømprissvingninger. Bedrifter som vurderer å fryse prisen i en gitt periode, bør gjøre en grundig vurdering av sine behov og risikoer.

Spesifikke råd til Fortums bedriftskunder om å låse prisen

Her er noen spesifikke råd til Fortums bedriftskunder som vurderer Prisfrys:

  • Vurder behovet for prissikring. Er bedriften din sensitiv for strømkostnader? Er du usikker på fremtidige strømpriser?
  • Følg med på strømprisene. Selv om du har låst inn strømprisen, er det viktig å følge med på strømprisene i markedet. Dette kan hjelpe deg å ta informerte beslutninger om fremtidige prissikringsbehov.

 

Pil Se alle artikler

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne

shutterstock_631080719

Ola Nordmann

Business manager
eksempel@epost.no
+47 000 00 000