Artikler om energi og bærekraft

Pil Se alle artikler

Sørg for at du har kontroll på det elektriske anlegget

Publisert 26.08.2022

– Det er lønnsomt å ha jevnlige kontroller av det elektriske anlegget. Da blir vedlikeholdsarbeidet mindre på sikt, og det fører igjen til mindre kostnader, sier driftsleder Fredrik Gaarder i OneCo. Med Fortum Elsikker reduserer du risikoen for brann og driftsstans i bedriften din. Nå har tjenesten blitt enda bedre!

mann sjekker elektrisk anlegg

Fortum har i flere år kunnet tilby kundene sine tjenesten Elsikker – et forsikringsprodukt som gir deg et samlet betalingsfritak på opptil 20 000 kroner om noe skulle skje med det elektriske anlegget i bedriften.

Nå har Fortum fått en samarbeidspartner som løfter tjenesten ytterligere, og sammen med OneCo lanserer vi Elsjekken.

– Kundene får dermed rabatt på elkontroll gjennom oss, forklarer Gaarder.

Enhver bedrift er lovpålagt å vedlikeholde det elektriske anlegget gjennom internkontrollforskriften, som sier at bedriften må ha et system for helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) med jevnlig oppfølging.

– Det elektriske anlegget er utsatt for forskjellige belastninger i ulike tidsrom, og varme og kulde om hverandre. Bruken kan føre til slitasjer, som igjen kan føre til feil og mangler. I verste fall kan det bli brann og skade på eiendom og personer, forteller Gaarder.

Avvik kan føre til nedstengning

Ifølge sjefingeniør Kristine Aarvold ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), er det eier og bruker som er ansvarlig for det elektriske anlegget.

– Eier og bruker er ansvarlig for at anlegget, samt elektrisk utstyr som kobles til anlegget, er i forskriftsmessig stand. Bedrifter har altså ansvar for at elsikkerheten ivaretas i lokalene de eier eller leier, forklarer hun.

– Virksomheter plikter selv å ha internkontrollsystem med rutiner som sørger for at det elektriske anlegget blir kontrollert med tilfredsstillende intervall.

Det er lokale elektrisitetstilsyn (DLE) som har tilsyn med elsikkerheten i virksomheter, etter oppdrag fra DSB. Ved feil eller mangler skriver DLE avvik og fatter vedtak om at avvik må rettes. 

DLE kan også stenge elektriske anlegg hvis det er overhengende brann- eller berøringsfare, eller koble av deler av anlegget, det vil si en eller flere kurser, sier Aarvold.

Få komplett internkontroll

Ved kontinuerlige elkontroller, er du godt rustet til et besøk fra myndighetene.

OneCo jobber med både kiosker, kjøpesentre, store kjedeprofiler, bensinstasjoner, eiendomsbygg og kontorbygg, og er ifølge Gaarder behjelpelig med «alt fra a til å innen elektro». 

Avhengig av hvor stort det elektriske anlegget er, kan en elkontroll ta fra noen timer til mange dager.

– Vi hjelper til med å sette ting i system, utføre kontroll av det elektriske, samt utbedre feil og mangler om det er ønskelig. Vi hjelper også til med risikovurderinger og handlingsplaner om nødvendig.

Er du Fortum-kunde og skaffer deg Elsikker, får du tilgang til en portal hos OneCo der du fyller ut informasjon om bedriften din. Der kan du bestille elkontroll, og sjekke prisen via en kalkulator. 

Med Elsikker får du alltid 25 prosent rabatt på elkontroll fra OneCo.

– I portalen får du en komplett oversikt over alt du trenger å vite ved tilsyn fra DLE, forteller Gaarder.

Når OneCo utfører elkontroll, går de over det elektriske anlegget i hele bedriften.

– Vi gjør målinger og ser at alt er som det skal. Vi bruker også termograferingskamera som viser eventuelle avvikende temperaturer i det elektriske anlegget, noe som ofte kan være umulig å se med det blotte øyet.

Noen mer utsatte enn andre

Hvor omfattende eventuelle feil og mangler er, avhenger ifølge Gaarder av slitasjen, hvor gammelt anlegget er, hvor mye det blir brukt, om det har blitt bygd om, hvor mange skap det er og kvaliteten på håndverket som er gjort.

– Erfaringsmessig starter mange branner i det elektriske anlegget. Kunder som ikke har hatt kontroll på mange år, får som regel veldig mange feil ved første kontroll. Deretter reduseres antall feil og mangler kraftig dersom vedlikehold og jevnlige elkontroller følges opp.

Det stilles i utgangspunktet samme krav til alle bedrifter, men slitasjen på det elektriske anlegget kan ifølge sjefingeniør Aarvold variere med type virksomhet, og hvor ofte anlegget bør kontrolleres. For eksempel vil et regnskapskontor ikke ha samme slitasje på det elektriske anlegget som en industribedrift som bruker etsende væsker.

DLE utførte 11 317 tilsyn med virksomheter i hele landet i 2019, hvorav halvparten var uten feil og mangler. 

Norske bedrifter er stort sett flinke til å kontrollere sine elektriske anlegg jevnlig. Spesielt produksjonsbedrifter har en klar egeninteresse i at det ikke blir stopp i produksjon, og vil dermed sørge for at dette ikke skjer på grunn av elektriske feil eller av andre årsaker, forteller Kristine Aarvold i DSB. 

Bilde av fornøyd kunde som har valgt Elsikker

Les mer om hvordan kunder opplever Fortum, her

 

Pil Se alle artikler

shutterstock_631080719

Business manager
+47 000 00 000