Artikler om energi og bærekraft

Pil Se alle artikler

Hva er fornybar energi?

Publisert 5.06.2023

Fornybar energi kommer fra naturlige kilder som sol, vind, vann og biomasse, og spiller en avgjørende rolle i kampen mot klimaendringer og uttømming av ikke-fornybare ressurser. 

Fornybar energi Fortum Bedrift

Les videre for å oppdage hvordan fornybar energi kan bidra til en bærekraftig fremtid, samt viktigheten av opprinnelsesgarantier.

Bærekraftige og miljøvennlige kilder
Solenergi, vindenergi, vannkraft og biomasseenergi er alle eksempler på fornybar energi. Ved å utnytte solceller, vindturbiner, dammer og organisk materiale, kan disse kildene omdanne naturlige ressurser til elektrisitet eller varme. Ikke bare er fornybar energi bærekraftig, men den har også betydelig mindre negativ innvirkning på miljøet sammenlignet med fossile brensler.

Hva er fornybar energi

Opprinnelsesgarantier

En effektiv måte å støtte og fremme bruken av fornybar energi på er gjennom opprinnelsesgarantier. Opprinnelsesgarantier er sertifikater som bekrefter at en bestemt mengde elektrisitet er produsert fra fornybare kilder. Ved å kjøpe opprinnelsesgarantier kan du indirekte bidra til produksjonen av fornybar energi og stimulere investeringer i nye prosjekter. Dette gir deg muligheten til å redusere din egen klimapåvirkning og vise ditt engasjement for en bærekraftig fremtid.

Få opprinnelsesgarantier med Grønt valg

Grønt valg støtter fornybar energi

En grønnere fremtid

I en verden der klimaendringer og ressursmangel er presserende utfordringer, er fornybar energi avgjørende for å oppnå en grønnere og mer bærekraftig verden. Ved å ta i bruk fornybare energikilder og støtte opprinnelsesgarantier, kan vi sammen arbeide mot en lysere fremtid med mindre avhengighet av ikke-fornybare ressurser og redusert klimapåvirkning.

Bli med på reisen mot en bærekraftig fremtid ved å utforske fornybar energi og opprinnelsesgarantier. Ta det første skrittet ved å kontakte oss i dag for mer informasjon om hvordan du kan bidra til å forme en grønnere verden gjennom ditt energiforbruk.

Les mer om vår tilleggtjeneste Grønt Valg

Pil Se alle artikler

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne

shutterstock_631080719

Ola Nordmann

Business manager
eksempel@epost.no
+47 000 00 000