Artikler om energi og bærekraft

Pil Se alle artikler

Fortum og Veidekke inngår bærekraftssamarbeid

Publisert 14.05.2021

Hvert år brukes det flere millioner tonn sand og grus i betongproduksjon i Sverige, og mesteparten av dette blir deponert i stedet for å bli gjenvunnet. Fortum og Veidekke går nå sammen om å gjenvinne minst 80 prosent av sand og grus til nye materialer.

9a7e3caf128ee494_800x800ar

Hvert år brukes rundt 5,5 millioner tonn sand og grus i betongproduksjon i Sverige. Dette er et materiale som har blitt et knapt produkt i mange regioner, og som i stor grad blir deponert i stedet for å bli gjenvunnet til nye materialer. Det har resultert i at mange deponier allerede er fulle eller i fare for å bli det i løpet av de neste årene. I et nytt samarbeid mellom Veidekke og Fortum Recycling and Waste er målet at 80 prosent av sand og grus skal gjenvinnes til nye materialer og slik redusere behovet for natursand og -grus.

- Infrastruktur og boligbygging er viktig for utviklingen av samfunnet, men vi er nødt til å redusere miljøbelastningen fra disse sektorene. I dag anslås det at hver fjerde lastebil i Stockholm er en ballasttransport. Å øke andelen resirkulerte materialer i bygg- og anleggsbransjen er en viktig del av bærekraftsarbeidet vårt, og samarbeidet med Fortum vil gi oss akkurat den muligheten, sier Sara Selegran, forretningsutvikler i Veidekke Industri.

På grunn av plassmangel blir ofte store mengder transport til andre steder, vanligvis til deponier, og andelen som blir gjenvunnet er altfor lav. I det nye samarbeidet vil Fortum Recycling & Waste bruke mobile anlegg, som vil redusere behovet for transport og dermed redusere miljøbelastningen.

- Ved å bruke vaskeanlegg for å gjenvinne jord og grus kan vi redusere transportbehovet med opptil 35-50 prosent i mange prosjekter. Å kunne gjenvinne disse materialene er derfor avgjørende for fremtiden. I tillegg til å ha positive miljøeffektiver bidrar det også til å redusere kostnadene, sier Andreas Åkerling, driftsleder i Fortum Recycling and Waste Solutions.

Både høy miljøgevinst og høy materialkvalitet

Produktene som er gjenvunnet har så høy kvalitet at de kan gjenbrukes direkte i nybygg- og anleggstekniske prosjekter.

Miljøfordelene ved anleggene er svært høye, og er helt i tråd med resirkuleringskravet i Sverige om minst 70 prosent resirkulering av alt materiale brukt innen bygg og anlegg innen 2020. Sverige er dessverre et godt stykke unna å nå dette målet på nåværende tidspunkt.

- Gjennom samarbeidet utnytter vi også de respektive selskapenes ferdigheter og styrker. Fortum har en lang og solid erfaring innen avfallshåndtering og gjenvinning, og Veidekke Industri har på sin side sin kjernevirksomhet med å tilby våre kunder gode ballastprodukter og effektive massehåndteringsløsninger, i tillegg til strategisk lokaliserte steder for denne håndteringen. Sammen vil vi kunne dekke de store behovene som finnes i markedet for langsiktige løsninger for utvinning av jord- og sandmasser, bidra i sirkulærøkonomien og samtidig utvikle produkter med høy kvalitet som gir gode og bærekraftige løsninger til våre kunder, sier Selegran.

Den første mobile jordvasken vil bli etablert ved Veidekkes anlegg i Hakunge i Stockholm. I løpet av den nærmeste tiden vil ytterligere to jordvaskingsanlegg bli etablert som del av dette samarbeidet.

De vil bli plassert i Gøteborg-området og i Skåne, der behovet for ballastmateriale og fremveksten av overskuddsmasser for gjenvinning for tiden regnes som det største.

- Vi ser et stort forretningspotensiale i dette. Det er en stor etterspørsel i markedet for bedre håndtering av de store volumene av jordmasser som i dag ofte deponeres. Ved å rense disse produktene kan store volumer av sand og grus få nytt liv og bli brukt om igjen, sier Andreas Pettersson, forretningsutviklings- og driftsleder for det planlagte jordvaskanlegget i Stockholm.

Om Fortum

Fortum er ledende innen ren energi. Vi leverer strøm, varme, kjøling og smarte løsninger som forbedrer ressurseffektiviteten. Vi vil involvere våre kunder og samfunnet til å bli med på omstillingen til en renere verden. Vi sysselsetter omtrent 8 000 energispesialister i Norden og de baltiske landene, Russland, Polen og India. Vår omsetning i 2018 var 5,2 milliarder euro. Fortums aksjer er listet på Nasdaq Helsinki.

 

Pil Se alle artikler

shutterstock_631080719

Business manager
+47 000 00 000