Artikler om energi og bærekraft

Pil Se alle artikler

5 steg for å komme i gang med bærekraftsrapportering

Publisert 18.03.2022

Bærekraftsrådgiver Bastian Klunde gir sine beste råd til hvordan din bedrift kan starte med rapportering av bærekraftsevne.

sustainability

Bærekraftsrapportering

Med en stadig voksende klimakrise og regulerende tiltak fra EU på trappene, foreligger det ingen tvil: Norske bedrifter må komme i gang med bærekraftige tiltak snarest, og dette må dokumenteres i form av grundige bærekraftsrapporter.

Men, hvordan tar man de første skrittene for å rapportere på bærekraftsevne? Og hva er egentlig den beste måten å lage en bærekraftsrapport på?

For å vurdere dette, må du se på størrelsen på bedriften din og hvor stor påvirkning den har på omverdenen, forteller, forteller Bastian Klunde, bærekraftsrådgiver og partner i konsulentfirmaet Footprint.

– For mindre bedrifter er det viktigste egentlig å starte med en vurdering av hva som er faktisk er vesentlig for bedriften deres av tiltak, sier Klunde.

– Tilhører du derimot et større selskap, med ressurser og som er antatt pliktsubjekter fra kommende lovgivning, så må du umiddelbart i gang med en metodisk tilnærming til dette. Du må begynne å kartlegge, og du må i gang med det sporenstreks, sier Klunde.

Hva er en bærekraftsrapport?

En bærekraftsrapport er en dokumentasjon av hvordan en bedrift påvirker miljøet, samfunnet og økonomien. Rapporten skal gi et helhetlig bilde av bedriftens bærekraftsarbeid, og den skal være lett å forstå for både ansatte, kunder, investorer og andre interessenter.

Hva er det som måles i en bærekraftsrapport?

Bærekraftsrapporter måler bedriftens bærekraft på tre områder:

  • Miljø og klima: Dette omfatter utslipp av klimagasser, forbruk av energi og vann, avfallshåndtering og andre miljøpåvirkninger.
  • Sosiale forhold: Dette omfatter arbeidsforhold, likestilling, inkludering, menneskerettigheter og andre sosiale forhold.
  • Økonomiske forhold: Dette omfatter hvordan bedriftens bærekraftsarbeid påvirker økonomien, for eksempel gjennom kostnadsreduksjoner eller økt omsetning.

Hvorfor er det viktig med bærekraftsrapportering?

Bærekraftsrapportering er viktig fordi det bidrar til å:

  • Øke bevisstheten om bedriftens bærekraftsarbeid
  • Gi et mer helhetlig bilde av bedriften
  • Forbedre bedriftens ytelse på bærekraftsområdet

I Norge er det krav om at børsnoterte selskaper skal utarbeide en bærekraftsrapport. I tillegg er det flere selskaper som velger å utarbeide en bærekraftsrapport frivillig.

 

Veien til god bærekraftsrapportering med fem steg:

1. Sjekk vesentlighetsfaktoren

Noe som går igjen uansett hvor mange ansatte man har og hvor mange millioner man har i omsetning, er en vurdering av vesentligheten.

– Du må identifisere hva som er vesentlige bærekraftstema for din bedrift, hvor de negative påvirkningene bedriften har på samfunnet ligger også, må du rapportere på disse områdene.

Dette innebærer å dokumentere hva man har prioritert og begrunnelsen for å prioritere dette.

– Dette gjør at du ikke begynner å kartlegge mer enn det du må av risikofaktorer og påvirkning, som ofte er det folk syns er krevende.


2. Dokumenter risikoene

En bærekraftsrapport bør inneholde en oversikt over risikosiden ved bedriften.

– Hvilke typer bærekraftsrisikoer er selskapet ditt eksponert for? Hvordan er de integrert i selskapets risikostyring? spør Klunde.

Dessuten bør en slik rapport dokumentere bedriftens påvirkning, eksempelvis i form av et klimaregnskap eller en aktsomhetsvurdering knyttet til menneskerettigheter i verdikjeden.

Les mer om Klimaregnskap fra Fortum


3. Vær konkret med mål og tiltak

Når du rapporterer på bærekraftsevne, bør du sette opp tydelige mål for bedriften. Slik har man alltid noe å gå etter, og oppdraget blir mer oppnåelig.

I tillegg er det viktig å ha konkrete tiltak med i planen som skal nå de spesifikke målene du har satt for bedriften.


4. Dokumenter progresjonen din

En bærekraftsrapport bør kunne vise frem hva slags progresjon bedriften din har hatt for å nå bærekraftsmålene over tid.

– Du bør etablere en form for baseline, også må du vise hvordan du jobber med å forbedre prestasjonen din over tid, sier Klunde.


5. Ta eierskap og benytt ressurser

Sist, men definitivt ikke minst: Sørg for at du ikke delegerer bærekraftsrapporten for langt vekk fra deg.

– Dette må eies av ledelsen, og det må få nok ressurser til at det blir gjort ordentlig. Først da trekker du verdien ut av det, og du gjør det til strategisk verdifull informasjon for selskapet, sier Klunde.

 

Klimaregnskap gir bedrifter oversikt over klimapåvirkningen

Klimaregnskap er et viktig verktøy for bedrifter som ønsker å redusere sitt klimaavtrykk. Ved å måle og spore utslippene av klimagasser, kan bedrifter identifisere de største utslippskildene og sette mål for å redusere dem.

Klimaregnskap gir bedrifter en oversikt over:

  • Hvor mye klimagasser bedriften slipper ut
  • Hvor utslippene kommer fra
  • Hvordan utslippene kan reduseres

Les mer om klimaregnskap

Full oversikt og dokumentasjonen du trenger

Blant tiltakene du kan innføre for å sørge for at din bedrift setter bærekraft i sentrum, er å velge en strømavtale med opprinnelsesgarantert strøm. 

Med Grønt Valg garanteres du at det produseres like mye strøm fra fornybare energikilder som din virksomhet bruker, og du får dokumentasjon du trenger til klimaregnskapet ditt.

Les mer om Grønt Valg

Fortum Online

Fortum tilbyr flere forskjellige strømavtaler som kan tilpasses behovene til akkurat din bedrift. Alle Fortum kunder får automatisk tilgang til Fortum Online, hvor man får detaljert oversikt over bedriftens kostnader og strømforbruk.

Er du spesielt opptatt av bærekraft, har du hos Fortum også muligheten til å inkludere tilleggstjenestene Grønt Valg og Fortum Online Pluss.

Med Fortum Onlne Pluss får du full oversikt over forbruk, effekt, fremtidige kostader, og fakturaer. I tillegg får du i denne avtalen 2 timer gratis ENØK rådgivning, med vår samarbeidspartner Termo Energi. 

Les mer om Fortum Online Pluss

Pil Se alle artikler

shutterstock_631080719

Business manager
+47 000 00 000