Kan Fortum kjøpe overskuddsstrømmen min?

Ja, Fortum kjøper overskuddstrømmen dere produserer i henhold til Nordpool sine priser med et påslag på 1,5 øre/kWh.