1. FAQ
  2. Faktura og betaling

Hvorfor har jeg fått et administrasjonsgebyr?

Administrasjonsgebyret er knyttet til våre kostnader innen produksjon av fakturaer, og gjelder alle andre fakturametoder enn papir. Grunnen til at vi har etablert dette elementet er fordi dette er tjenester vi har direkte kostnader til og er tilsvarende våre største konkurrenter.
På denne måten er vi fortsatt svært konkurransedyktig på våre marginer, men tar betalt for de tjenestene som er tilknyttet leveransen og ikke konkurransedrivende.

For øvrig er kostnadene til for eksempel gjennomfakturering betydelig høyere enn kr 29,- og det er, i de fleste tilfeller, fortsatt billigere enn å få nettleien på egen faktura direkte fra nettleverandøren.

Vi har valgt å være 100 % transparente på disse elementene, slik at det ikke skal være noen skjulte kostnader fra Fortum Bedrift.