1. FAQ
  2. Bestilling og oppsigelse

Hva er forskjellen mellom timesavregning og profilavregning for bedrifter?

Hva er en profilavregnet strømavtale?

En profilavregnet strømkontrakt innebærer at du betaler en vektet gjennomsnittspris for den aktuelle måned. Vektingen baseres på et normalforbruk og vil ikke være tilpasset din bedrifts forbruksmønster. Med profilavregnet strømkontrakt kan du ikke selv påvirke strømprisen din ved å plassere forbruket i timer med lavest pris.

Hva er en timesavregnet strømavtale?

I en timesavregnet strømavtale avregnes forbruket i hver time mot prisen for den aktuelle timen. Det gir muligheter til å utnytte svingninger i strømprisen gjennom døgnet og måneden. Ettersom strømprisene avhenger av forholder mellom tilbud og etterspørsel er det en god tommelfingerregel å bruke minst mulig strøm på tidspunkt der alle andre også bruker mye strøm. Normalt inntreffer de høyeste prisene på hverdager fra 6 til 9 på morgenen og fra kl 18 til 23 på kvelden, da dette er tider hvor det oftest er høyest forbruk i husholdningene. For å kunne bruke strøm på den mest økonomiske måten, er det viktig å ha god oversikt over prisene på de ulike tidspunkt gjennom døgnet. Strømprisene for kommende døgn fastsettes av Nord Pool ca kl 13 dagen i forveien.

For å kunne skifte fra profilavregnet til timesavregnet strømavtale trenger du en strømmåler med toveiskommunikasjon til nettselskapet. Etter utrullingen av AMS-målere som startet i 2015 har nå de aller fleste en måler med toveiskommunikasjon som gir mulighet for avlesning og avregning time for time. Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss på 21 49 49 49 dersom du trenger hjelp til å undersøke dette.